Arrow icon
24.07.2023
Cashbene

Ochrona przed oszustwami finansowymi online. Poradnik bezpiecznych transakcji.

Ochrona przed oszustwami finansowymi online. Poradnik bezpiecznych transakcji.

Ponieważ coraz więcej osób korzysta z Internetu do zarządzania swoimi finansami, ochrona przed oszustwami internetowymi jest ważną częścią odpowiedzialnego obchodzenia się z pieniędzmi. Dzisiaj szybkie przypomnienie, jak chronić swoje dane finansowe i unikać pułapek, które mogą prowadzić do kradzieży tożsamości i strat finansowych.

Wprowadzenie do zagrożeń online

Internet oferuje niesamowite możliwości w zakresie bankowości, inwestycji i zakupów, ale niesie ze sobą także ryzyko oszustw finansowych. Oszuści mogą wykorzystywać różne techniki, takie jak phishing, malware czy fałszywe strony internetowe, aby wyłudzić Twoje dane osobowe i finansowe.

Silne hasła i autentykacja wieloskładnikowa

Wybór odpowiednich haseł

Jednym z podstawowych kroków, który możesz podjąć, aby zabezpieczyć swoje konto, jest użycie silnych haseł. Unikaj używania prostych haseł, takich jak „haslo123” lub informacji łatwo dostępnych, np. daty urodzenia. Zamiast tego, używaj długich haseł złożonych z liter, cyfr i znaków specjalnych.

Choć ważne jest, aby być świadomym popularnych haseł w celu unikania ich (ponieważ są one często pierwszym celem ataków hakerów), warto zwrócić uwagę, że nie zaleca się korzystania z żadnego z poniższych haseł ze względu na ich słabą siłę. Oto lista haseł, które były uważane za najbardziej popularne i najmniej bezpieczne w ostatnich latach:

123456, password, 123456789, 12345678, 12345, 1234567, 1234567890 ,qwerty, abc123, 111111, 123123, admin, letmein, welcome, monkey, 123321, sunshine, superman, 112233, qazwsx

Pamiętaj, że dla swojego bezpieczeństwa, powinieneś unikać korzystania z prostych i powszechnie używanych haseł. Zaleca się tworzenie haseł składających się z mieszanki wielkich liter, małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Dodatkowo, korzystanie z menedżera haseł może pomóc w generowaniu i przechowywaniu silnych haseł.

Autentykacja wieloskładnikowa

Autentykacja wieloskładnikowa (MFA) to zaawansowany system bezpieczeństwa, który stosuje więcej niż jedną metodę weryfikacji, aby potwierdzić tożsamość użytkownika próbującego uzyskać dostęp do konta lub zasobu online. Ten rodzaj autentykacji stanowi ważny krok w zwiększaniu bezpieczeństwa i ochronie przed nieautoryzowanym dostępem. MFA opiera się na połączeniu co najmniej dwóch z poniższych składników:

 • Coś, co wiesz: To może być hasło, PIN, odpowiedź na pytanie bezpieczeństwa lub inna informacja, którą tylko ty znasz.
 • Coś, co masz: Jest to fizyczny przedmiot, który posiadasz, tak jak smartfon, token bezpieczeństwa, czy karta dostępu.
 • Coś, kim jesteś: Ta kategoria obejmuje biometryczne metody weryfikacji, takie jak odciski palców, skan tęczówki oka lub rozpoznawanie twarzy.

Przykłady MFA

 • Weryfikacja dwuetapowa przez SMS: Po wprowadzeniu hasła na stronie internetowej, otrzymujesz SMS z jednorazowym kodem, który musisz wprowadzić, aby uzyskać dostęp.
 • Aplikacje autentykacyjne: Aplikacje takie jak Google Authenticator lub Authy generują kody, które musisz wpisać po wprowadzeniu swojego hasła.
 • Tokeny sprzętowe: Urządzenia, takie jak YubiKey, które wtycza się do portu USB komputera, służą jako drugi składnik uwierzytelnienia.
 • Biometryczna weryfikacja: W przypadku niektórych systemów, możesz używać swojego odcisku palca lub rozpoznawania twarzy jako jednej z form weryfikacji.

Dlaczego warto korzystać z MFA?

 • Zwiększa bezpieczeństwo: Nawet jeśli hasło zostanie skompromitowane, MFA stanowi dodatkową barierę, która utrudnia nieautoryzowany dostęp.
 • Ochrona danych wrażliwych: MFA jest szczególnie ważna, gdy chodzi o konta, które przechowują wrażliwe dane, takie jak informacje finansowe lub osobowe.
 • Zgodność z regulacjami: W niektórych przypadkach korzystanie z MFA może być wymagane przez przepisy prawne lub standardy branżowe dotyczące bezpieczeństwa danych.

W związku z powyższym, zaleca się włączenie autentykacji wieloskładnikowej tam, gdzie jest to możliwe, jako jednego z kluczowych kroków w ochronie swoich kont i danych online.

Znajomość taktyk oszustów – phishing

Phishing to jedna z najpopularniejszych i najbardziej szkodliwych form ataku cybernetycznego, której celem jest wyłudzenie danych osobowych, takich jak hasła, numery kart kredytowych lub inne informacje poufne, od niewinnych użytkowników. W tym fragmencie omówimy, jak działają ataki phishingowe, jak je rozpoznać i jak się przed nimi chronić.

Jak działają ataki phishingowe?

 • Wysyłanie sfałszowanych e-maili
  W atakach phishingowych, oszuści często wysyłają sfałszowane e-maile, które na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby pochodziły od zaufanej instytucji, takiej jak bank, firma, czy nawet znajomy. E-maile te często zawierają linki do fałszywych stron internetowych, które również wyglądają bardzo autentycznie.
 • Wprowadzenie w błąd
  Wiadomości phishingowe są zwykle zaprojektowane w taki sposób, aby wprowadzić użytkownika w błąd, wykorzystując taktyki strachu, pilności lub obietnice nagród. Mogą prosić o zresetowanie hasła, potwierdzenie danych konta lub zareagowanie na rzekomą próbę włamania.
 • Kradzież danych
  Jeśli użytkownik kliknie w link i wprowadzi swoje dane na fałszywej stronie, oszuści uzyskują dostęp do tych informacji i mogą je wykorzystać w celach nielegalnych, takich jak kradzież tożsamości, wyłudzenia finansowe lub inne oszustwa.

Jak rozpoznać ataki phishingowe?

 • Sprawdzanie adresu e-mail nadawcy
  Jednym ze sposobów na rozpoznanie wiadomości phishingowej jest sprawdzenie adresu e-mail nadawcy. Często adres nie będzie pasować do oficjalnej domeny instytucji, którą rzekomo reprezentuje.
 • Ocenianie tonu wiadomości
  Jeśli wiadomość wydaje się budzić nieuzasadniony strach, pilność lub oferuje zbyt dobre, aby były prawdziwe nagrody, należy być bardzo ostrożnym.
 • Weryfikacja linków
  Najważniejsze jest, aby nie kliknąć w żadne linki zawarte w podejrzanych e-mailach. Nawet jeśli link wygląda autentycznie, zawsze warto najechać na niego kursorem (bez klikania), aby sprawdzić, czy adres URL prowadzi do oficjalnej strony.

Jak się chronić przed phishingiem?

 • Edukacja i świadomość
  Bycie świadomym taktyk używanych przez oszustów jest pierwszym krokiem w ochronie przed phishingiem.
 • Używanie oprogramowania antyphishingowego
  Istnieje wiele narzędzi i rozszerzeń przeglądarki, które mogą pomóc w wykrywaniu i blokowaniu prób phishingu.
 • Weryfikacja bezpośrednio u źródła
  Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności wiadomości, zawsze skontaktuj się bezpośrednio z instytucją, którą rzekomo reprezentuje, używając oficjalnych danych kontaktowych, a nie tych podanych w e-mailu.

Phishing to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa online, ale dzięki ostrożności, edukacji i odpowiednim narzędziom, możesz znacząco zwiększyć swoją ochronę przed tym rodzajem ataków.

 

Znajomość taktyk oszustów – fałszywe strony internetowe i aplikacje

Fałszywe strony internetowe i aplikacje to kolejne narzędzia, których oszuści używają do wyłudzania danych i oszukiwania użytkowników. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby wyglądać i działać jak prawdziwe, zaufane strony lub aplikacje, co może wprowadzić użytkowników w błąd. W poniższych akapitach omówimy, jak działają te fałszywe strony i aplikacje, jak je rozpoznać i jak się przed nimi chronić.

Jak działają fałszywe strony i aplikacje?

 • Sklonowane wyglądy
  Oszuści starannie kopiują wygląd i funkcjonalność oryginalnych stron i aplikacji. Zwykle wykorzystują to samo logo, układ, kolory i inne elementy, co sprawia, że są trudne do odróżnienia od prawdziwych.
 • Przechwytywanie danych
  Fałszywe strony i aplikacje często proszą o wprowadzenie danych logowania, informacji o płatnościach lub innych danych osobowych. Po wprowadzeniu tych danych przez użytkownika, oszuści przechwytują je i mogą wykorzystać je w nielegalny sposób.

Jak rozpoznać fałszywe strony i aplikacje?

 • Sprawdzenie adresu URL
  Jednym z najprostszych sposobów na rozpoznanie fałszywej strony jest sprawdzenie adresu URL w pasku przeglądarki. Upewnij się, że adres jest prawidłowy i że domena jest taka sama jak w przypadku oficjalnej strony.
 • Wyszukiwanie certyfikatów SSL
  Sprawdź, czy strona używa protokołu HTTPS i ma ważny certyfikat SSL. Jest to ważne, ale należy pamiętać, że niektóre fałszywe strony mogą również używać HTTPS, więc nie jest to jedyny wskaźnik wiarygodności.
 • Sprawdzanie recenzji i rankingów aplikacji
  Zanim pobierzesz aplikację, szczególnie z nieoficjalnych źródeł, sprawdź jej recenzje i rankingi. Jeśli są one bardzo niskie lub nie ma żadnych recenzji, może to być znak, że aplikacja jest fałszywa.

Jak się chronić?

 • Korzystanie z oficjalnych źródeł
  Pobieraj aplikacje tylko z oficjalnych sklepów, takich jak Google Play dla Androida lub App Store dla iOS.
 • Weryfikacja za pośrednictwem oficjalnych kanałów
  Jeśli jesteś niepewny co do autentyczności strony lub aplikacji, skontaktuj się bezpośrednio z firmą lub organizacją za pośrednictwem oficjalnych kanałów.
 • Używanie oprogramowania antywirusowego
  Dobrze jest również mieć zainstalowane i regularnie aktualizowane oprogramowanie antywirusowe, które może pomóc w wykrywaniu i blokowaniu fałszywych stron i aplikacji.
 • Tworzenie Kopii Zapasowych
  Regularnie twórz kopie zapasowe swoich ważnych danych. W przypadku infekcji ransomware, będziesz mógł przywrócić swoje pliki bez konieczności płacenia okupu.

Ostrożność i świadomość są kluczowe, gdy chodzi o unikanie pułapek stawianych przez oszustów w postaci fałszywych stron i aplikacji. Bycie krytycznym i weryfikacja zaufanych źródeł może znacząco zwiększyć poziom ochrony przed tego rodzaju oszustwami.

Zachowanie ostrożności podczas zakupów online

1.Bezpieczne połączenie z protokołem SSL

Kiedy dokonujesz zakupu online lub wprowadzasz swoje dane finansowe na stronie internetowej, ważne jest, aby upewnić się, że Twoje połączenie jest bezpieczne. Bezpieczne połączenie oznacza, że wszelkie dane przesyłane między Twoją przeglądarką a serwerem są zaszyfrowane, co utrudnia przechwycenie i odczytanie tych informacji przez osoby trzecie.

 • Co to jest protokół SSL?

SSL to skrót od Secure Sockets Layer. Jest to standardowy protokół bezpieczeństwa stosowany do ustanowienia zaszyfrowanego połączenia między serwerem internetowym a przeglądarką. Protokół SSL zapewnia, że wszystkie dane przesyłane między serwerem a przeglądarką pozostają prywatne i integralne.

 • Jak rozpoznać połączenie SSL?

Jednym ze sposobów rozpoznania bezpiecznego połączenia jest sprawdzenie adresu URL strony. Jeśli zaczyna się od “https://” zamiast “http://”, oznacza to, że strona używa protokołu SSL. Często obok adresu URL można zobaczyć także ikonę kłódki, co dodatkowo sygnalizuje bezpieczne połączenie.

2. Używanie karty kredytowej zamiast debetowej

 • Dlaczego karta kredytowa może być bezpieczniejsza?

Korzystanie z karty kredytowej podczas dokonywania zakupów online może oferować dodatkową warstwę ochrony w porównaniu z kartą debetową. W przypadku nieautoryzowanych transakcji, karty kredytowe często oferują lepszą ochronę i możliwość odzyskania środków.

 • Ochrona przed nieautoryzowanymi transakcjami

Wiele firm wydających karty kredytowe oferuje programy ochrony, które obejmują zwrot środków w przypadku nieautoryzowanych transakcji. Zazwyczaj proces zgłaszania oszustwa jest prostszy i szybszy niż w przypadku kart debetowych.

 • Ograniczenie odpowiedzialności

Karty kredytowe często mają ograniczoną odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje, co oznacza, że jeśli Twoja karta zostanie użyta bez Twojej zgody, możesz być odpowiedzialny tylko za niewielką część kwoty lub nawet wcale.

 

Kiedy dokonujesz zakupów online, ważne jest, aby zachować ostrożność i korzystać z bezpiecznych praktyk. Upewnienie się, że strona używa protokołu SSL i wybór karty kredytowej jako metody płatności mogą znacząco zwiększyć poziom ochrony przed oszustwami finansowymi w internecie.

Monitorowanie rachunków i alarmy

Regularne sprawdzanie rachunków
Regularne monitorowanie rachunków bankowych i wyciągów z kart kredytowych jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa finansowego. Pozwala to na szybkie wykrycie i reagowanie na wszelkie nieautoryzowane transakcje, które mogą wystąpić.

Jak monitorować rachunki efektywnie?

 1. Częstotliwość sprawdzania: Sprawdzaj swoje rachunki co najmniej raz w tygodniu. Jeśli wykonujesz dużo transakcji online, warto to robić częściej.
 2. Porównanie transakcji: Przejrzyj wszystkie transakcje i upewnij się, że rozpoznajesz każdą z nich. Sprawdź również kwoty i daty transakcji.
 3. Reagowanie na podejrzane transakcje: Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieznane lub podejrzane transakcje, natychmiast skontaktuj się z bankiem lub wydawcą karty kredytowej.

 

Ustawianie alarmów dla podejrzanej aktywności

Oprócz regularnego monitorowania rachunków, możesz także skorzystać z funkcji alarmów, które oferują niektóre banki i instytucje finansowe. Te alarmy są zaprojektowane, aby powiadamiać Cię o podejrzanej aktywności na Twoim koncie, takiej jak duże wydatki, transakcje w niespodziewanych lokalizacjach lub wiele transakcji w krótkim czasie.

 

Podsumowanie

Ochrona przed oszustwami finansowymi online wymaga ciągłej ostrożności i świadomości. Pamiętaj o używaniu silnych haseł, włączaniu autentykacji wieloskładnikowej, poznawaniu taktyk oszustów, ostrożnym dokonywaniu zakupów online, monitorowaniu rachunków i edukacji siebie i innych. Dzięki tym krokom możesz znacząco zminimalizować ryzyko utraty swoich cennych danych i środków finansowych.

Spis treści